SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/002 | 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Intézmény logo

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokRégi honlapKRÉTA
Széchenyi 2020

Központi felvételi

Központi felvételi

 

TÁJÉKOZTATÓ

A KÖZPONTI ÍRÁSBLI FELVÉTELI VIZSGÁRA

VIZSGA IDŐPONTJA: 2024.01.20 10:00 óra

 

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

 • Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók eszközhasználatára vonatkozóan az iskola igazgatója által megküldött határozat az irányadó.

 

 • A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

 

 • A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

 

A megtekintés helyszíne: az iskola könyvtára

A megtekintés időpontja: 2024.01.26. 8:00 – 16:00 óráig

 

 

 • A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2024.01.29.) – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

 

 • Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 

 • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

 

 • A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lapon állapítja meg.

 

 • A javított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az eredményének ismeretében vesz részt a felvételi eljárásban.

 

 

 • A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola honapján (https://tfg.hu)
 1. január 26-án tájékoztatja a vizsgázókat.

Az eredmény a tanuló azonosító száma és születési időpontja alapján megtekinthető.

 

 • A vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja 01.26-án 8:00-16:00-ig (akik ezen a napon nem tudják átvenni az az értékelő lapokat, azok részére postai úton az általános iskolájába küldjük meg!

 

PÓTLÓ ÍRÁSBELI VIZSGA:

 

 • A pótló írásbeli vizsgákat a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, valamint a középiskola 9. évfolyamára történő beiskolázás írásbeli vizsgáit lebonyolító középiskolákban országosan egységesen január 30-án (kedden) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

 

A megtekintés helyszíne: az iskola könyvtára

A megtekintés időpontja: 2024.02.07. 8:00 – 16:00 óráig

Értékelő lap átadása: 2024.02.07.

 

 

FONTOSABB IDŐPONTOK A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN

 

Az iskola OM azonosító szám: 203055/002

Cím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.

Telefonszámok: 47-352-026, 47-352-236

Telefax: 47-352-026

E-mail: tfg@tfg.hu

Honlap https://tfg.hu

Igazgató: Molnárné Tóth Erika

Igazgatóhelyettesek: Dévaldné Orosz Beatrix, Horváthné Bócsi Ildikó

Szakmai irányításért felelős igazgatóhelyettes: Pataki Zsolt

 

Szóbeli, meghallgatás, fizikai állapotfelmérés, pályaalkalmassági vizsgálat, egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontja: 2024. 03.04. 12:00 óra.

A jelentkezők részére nem küldünk értesítést a felvételi vizsga időpontjáról csak az általános iskolák számára. Kérjük, hogy a vizsga napján a tanulók 30 perccel korábban megjelenni szíveskedjenek!

 

Felvételi előkészítők:

 1. január 19., 14:00 16:00-ig (matematika, magyar-szövegértés)
 2. február 23., március 1. 14:00 - 16:00-ig (idegen nyelv, biológia, oktatás, fizikai alkalmasság )

 

FONTOSABB IDŐPONTOK:

 

Időpont

Teendő

2023. 11. 30.

Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára

2024 01. 20. 10:00 óra

Központi egységes írásbeli vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek

2024. 01. 30. 14:00 óra

Pótló írásbeli vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek

2024. 02. 09.

Értesítés a központi írásbeli vizsga eredményekről a 9. évfolyamra jelentkezőknek

2024. 02. 21.

Felvételi jelentkezési lapok postára adása

2024. 03. 04. 12.00 óra

Szóbeli meghallgatás, pályaalkalmassági vizsgálat, fizikai állapotfelmérés

2024. 03. 05-06. 14.00 óra

Pótló szóbeli meghallgatás

2024. 03. 22

Ideiglenes felvételi jegyzék

2024. 04. 08-10.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2024. 05. 02.

Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése

2024. 06. 26.

Beiratkozás

 

 

 

Az iskola felvételi eljárásának rendjéről, szabályairól  az iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA ad bővebb információt!

Kérjük, szíveskedjenek az iskola honlapját felkeresni, nyomon követni!

A felvételi vizsgáról értesítést nem küldünk a jelentkezők részére!

 

Érdeklődni az iskola elérhetőségein lehet!

E-mail: tfg@szerencsiszc.hu

Telefon: 47/352-026

Honlap: https://tfg.hu/p/felveteli-1

 


Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Telefon: +3647352026

E-mail: tfg@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/002


2024Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium